Potřebné doklady

PLNÁ MOC od vlastníka / provozovatele (je-li odlišný) k zastupování na registru vozidel.

PODPIS MUSÍ BÝT OVĚŘENÝ (místa Czech Point - pošta, městký nebo obecní úřad nebo notář).

Všechny doklady se předkládají v ORIGINÁLE, pokud není výslovně uvedena kopie.

Stáhnout formulář PLNÉ MOCI


Soukromá osoba
 • pouze plná moc k zastupování

Soukromá osoba (cizinci)
 • kopie dokladu totožnosti s osobními údaji (občanský průkaz, cestovní pas)
 • kopie dokladu s povolením k pobytu, adresou v ČR a rodným číslem (je-li přiděleno)

Živnostník (fyzická osoba podnikatel)
 • živnostenský list

Firma (právnická osoba)
 • výpis z obchodního rejstříku

Registrace nového vozidla
 • velký technický průkaz
 • platná zelená karta od povinného ručení
 • faktura
 • plná moc od leasingové společnosti (pouze v případech financování vozidla)

Převod ojetého vozidla
 • velký technický průkaz
 • malý technický průkaz
 • platná zelená karta od povinného ručení
 • protokol z STK o provedené evidenční kontrole nebo pravidelné technické prohlídce (platný pouze 30 dní od data vystavení)
 • plná moc od leasingové společnosti (pouze v případech financování vozidla)
 • nutná plná moc jak od prodávajícího, tak i od kupujícího

Registrace vozidla dovezeného ze zahraničí (pouze ze zemí EU)
 • doklady vozidla ze země původu
 • COC list / EG-Übereinstimmungsbescheinigung (je-li k dispozici)
 • platná zelená karta od povinného ručení
 • protokol z STK

Trvalý vývoz
 • velký technický průkaz
 • malý technický průkaz
 • platná zelená karta od povinného ručení
 • protokol z STK o provedené evidenční kontrole nebo pravidelné technické prohlídce (platný pouze 30 dní od data vystavení)
 • údaje zahraničního subjektu (kupní smlouva, faktura), na který se bude vozidlo na vývoz přihlašovat
 • platnost vývozních značek může být maximálně 3 měsíce

Duplikát technického průkazu
 • velký technický průkaz nebo malý technický průkaz
 • v případě odcizení - protokol o nahlášení policii

Výměna registračních značek (SPZ)
 • velký technický průkaz
 • malý technický průkaz
 • registrační značky (jsou-li k dispozici)
 • při odcizení - protokol o nahlášení na policii

Veškeré další změny (adresa, jméno, technické údaje atd.)
 • velký technický průkaz
 • malý technický průkaz

Značky na přání
 • velký technický průkaz
 • malý technický průkaz
 • dosavadní registrační značky

Vydání 3. kusu registrační značky (určeno na nosiče jízdních kol)
 • velký technický průkaz
 • malý technický průkaz

Trvalé vyřazení (zánik vozidla)
 • velký technický průkaz
 • malý technický průkaz
 • doklad o ekologické likvidaci
 • registrační značky (SPZ)