Potřebné doklady

PLNÁ MOC od vlastníka / provozovatele (je-li odlišný) k zastupování na registru vozidel.

Stáhnout formulář pro PLNOU MOC

Při změně vlastnictví (přihlášení, převod, ukončení leasingu) MUSÍ být od 1. ledna 2015 podpis ověřený (obecní, městský úřad, pošta - Czech Point, notář).

V ostatních případech (např. stěhování, výměna SPZ, duplikát technických průkazů, zápis tažného zařízení atd.) podpis NEMUSÍ být ověřený.


Soukromá osoba
 • pouze plná moc k zastupování

Soukromá osoba (cizinci)
 • kopie dokladu totožnosti s osobními údaji (občanský průkaz, cestovní pas)
 • kopie povolení k pobytu - trvalé nebo přechodné (musí mít platnost alespoň 180 dní)
 • kopie dokladu s přiděleným rodným číslem (pokud bylo přiděleno)
 • kopie dokladu s adresou pobytu na území ČR

Živnostník (fyzická osoba podnikatel)
 • originál nebo ověřená kopie živnostenského listu
  (elektronicky podepsaný výpis lze pořídit na www.rzp.cz)

Firma (právnická osoba)
 • originál nebo ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku
  (elektronicky podepsaný výpis lze pořídit na www.justice.cz)

Přihlášení nového vozidla
 • velký technický průkaz
 • originál platné zelené karty od povinného ručení
 • faktura
 • při pořízení vozidla na leasing / úvěr - plná moc od leasingové společnosti / banky (originál s ověřeným podpisem nebo elektronicky zaslaná do datové schránky příslušného registračního úřadu) - pouze případy, kdy vyžaduje leasingová společnost / banka být zapsána jako vlastník vozidla

Převod a přihlášení ojetého vozidla
 • velký technický průkaz
 • malý technický průkaz
 • originál platné zelené karty od povinného ručení
 • protokol z STK o provedené evidenční kontrole nebo technické prohlídce (NESMÍ být starší 30 dnů)
 • při pořízení vozidla na leasing / úvěr - plná moc od leasingové společnosti / banky (originál s ověřeným podpisem nebo elektronicky zaslaná do datové schránky příslušného registračního úřadu) - pouze případy, kdy vyžaduje leasingová společnost / banka být zapsána jako vlastník vozidla
 • nutná plná moc od prodávajícího (současného majitele zapsaného v technickém průkazu) i od kupujícího (subjekt, na který se bude vozidlo přihlašovat)

Přihlášení vozidla dovezeného ze zahraničí (pouze vozidla do 4 let stáří – počítáno od data první registrace v zahraničí a kdy je k dispozici COC list - Certificate of Conformity)
(platí pro dovoz z členských států EU, EHP a Švýcarska)
 • doklady ze země původu
 • COC list
 • originál platné zelené karty od povinného ručení
 • doklad o nabytí (kupní smlouva, faktura, darovací smlouva)
 • protokol z STK o provedené evidenční kontrole

Přihlášení vozidla dovezeného ze zahraničí (pouze vozidla starší 4 let - počítáno od data první registrace v zahraničí a kdy je k dispozici COC list – Certificate of Conformity)
(platí pro dovoz z členských států EU, EHP)
 • doklady ze země původu
 • COC list
 • originál platné zelené karty od povinného ručení
 • doklad o nabytí (kupní smlouva, faktura, darovací smlouva)
 • protokol z STK o provedené technické prohlídce
 • protokol z STK o provedeném měření emisí (pouze při registraci vozidla mimo Prahu)

  • Přihlášení vozidla dovezeného ze zahraničí (pouze vozidla bez COC listu)
   (platí pro dovoz z členských států EU, EHP)
  • doklady ze země původu
  • originál platné zelené karty od povinného ručení
  • doklad o nabytí (kupní smlouva, faktura, darovací smlouva)
  • protokol z STK o provedené technické prohlídce
  • technický protokol
  • příloha k technickému protokolu

  Trvalý vývoz
  • velký technický průkaz
  • malý technický průkaz
  • údaje zahraničního subjektu (kupní smlouva, faktura), na který se bude vozidlo na vývoz přihlašovat
  • platnost vývozních značek je maximálně 3 měsíce od data vydání

  Ukončení leasingu
  • velký technický průkaz
  • malý technický průkaz
  • platná zelená karta od povinného ručení
  • protokol z STK o provedené evidenční kontrole nebo technické prohlídce (NESMÍ být starší 30 dnů)
  • plná moc od leasingové společnosti k převodu (originál s ověřeným podpisem nebo elektronicky zaslaná do datové schránky příslušného registračního úřadu)

  Zapsání tažného zařízení
  • velký technický průkaz
  • malý technický průkaz
  • faktura za montáž tažného zařízení
  • typový list

  Změna jména (názvu firmy) nebo adresy (sídla firmy)
  • velký technický průkaz
  • malý technický průkaz

  Výměna registračních značek (SPZ)
  • velký technický průkaz
  • malý technický průkaz
  • při odcizení - protokol o nahlášení na policii
  • registrační značky (jsou-li k dispozici)